Höjda anslutningsavgifter

På grund av generella kostnadsökningar i material, underleverantörsarvoden och situationen i omvärlden måste vi höja våra avgifter för anslutning. Det nya priset börjar att gälla från och med 1 augusti. De nya priserna är följande: Villaanslutning 15 900 kr samt näthyra 60:-/mån
Företag mini 17 900 kr samt näthyra 90:-/mån
Företag standard 24 900 kr samt näthyra 380:-/mån

Priset för villaanslutning är angivet inkl. moms och övriga anslutningar exkl. moms. Övriga typer av anslutningar som t ex villaföreningar, flerbostadshus och kommunala bolag offereras liksom tidigare.

Telefon
054-51 50 00

Innehållet publicerat: 2023-07-26

Hey there!

come here often?

Login To Come In